Zámek Děčín 1 km

Zámek leží v samém středu města Děčín nad soutokem řek Labe a Ploučnice. Během uplynulých staletí přešel původní hrad mnoha přestavbami až do dnešní podoby zámku, která byla nejvíce ovlivněna hraběcím rodem Thun-Hohenstein. Součástí areálu je expozice Oblastního muzea Děčín, Státní okresní archiv, Růžová zahrada, sala terrena, Gloriet.

Hotel a Restaurant Výpřež v Děčíně hodnocení