Zpracování osobní údajů

GDPR

Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů pro poskytovatele ubytovacích služeb

Náš Hotel u tuzemských hostů, tak u cizinců má povinnost ubytovatele zpracovávat jejich osobní údaje podle zákona č. 565 o místních poplatcích. A to v případech, kdy ubytovatel vybírá pro obec poplatek za rekreační a lázeňský pobyt nebo sám platí poplatek z ubytovací kapacity. K oběma těmto shromažďováním osobních údajů nemusí mít náš hotel souhlas svých klientů, protože provádí zpracování stanovené zvláštním zákonem. Vždy ale musí jakožto správce osobních údajů dodržet vůči subjektu údajů informační povinnost. To jim ukládá už § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů , které se týkají povinnosti správce poskytovat subjektu údajů informace o prováděném zpracování.

Lidé, kteří mají jiný důvod pobytu (například služební cesta), poplatek neplatí, a je v jejich zájmu uvedení tohoto jiného účelu. U osob, které poplatek platí, je ale možné uvádět pouze zákonem stanovený účel rekreace“.

Vzhledem k tomu, že Město Děčín vyžaduje placení poplatku z ubytování, vztahuje se nařízení na všechny hosty našeho Hotelu.

Jaká data ukládáme

Osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon
  • text zprávy

Technické údaje:

  • IP adresa
  • datum a čas odeslání zprávy

Účel zpracování dat

Osobní data je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Zpracováváme technické údaje pro udržování funkčnosti a bezpečnosti našich stránek, zlepšení kvality našich služeb.

Lhůta

V tomto případě se jedná o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v GDPR. Tato data musí hoteliér ze zákona držet po dobu šesti let. Vymazat je smí až po uplynutí této lhůty.

 

Každý host je tímto obeznámen se zpracováním jeho osobních dat a ubytováním v našem hotelu toto bere na vědomí a souhlasí se zpracováním jeho osobních dat!

 

Hotel a Restaurant Výpřež v Děčíně hodnocení